Caută
Close this search box.

REZULTATELE CONCURSULUI “O ŞANSĂ PENTRU VIITORUL TĂU” – PROGRAMUL LAUDE-REUT DE BURSE INTEGRALE PENTRU LICEU ÎN PARTENERIAT CU PRIMĂRIA SECTORULUI 3

REGUALAMENTUL PROGRAMULUI DE BURSE INTEGRALE ACORDATE ELEVILOR DE LICEU DE PRIMĂRIA SECTORULUI 3 ŞI DE COMPLEXUL EDUCAŢIONAL LAUDE-REUT

I. PERIOADA PROGRAMULUI: septembrie 2021 – august 2025

 

II. BENEFICIARI: 10 elevi înscrişi în clasa a IX-a în anul şcolar 2021 – 2022

 

III. DOSARUL de înscriere va conţine:

 1. Adeverinţă de elev eliberată/transmisă prin email de școală la care este înscris acesta, care să precizeze:
 • media de absolvire a clasei a VII-a
 • media generală – semestrul I al clasei a VIII-a
 • media la limba engleză – clasa a VII-a
 • media la limba engleză – semestrul I al clasei a VIII-a
 • nota la purtare – clasele V – VII
 • nota la purtare – semestrul I al clasei a VIII-a
 1. Formular de înscriere ANEXA 1 (se completează de ambii părinţi/susţinători legali);
 2. Copie a buletinului de identitate / carnetului de elev (din care să reiasă ca elevul are domiciliu in București);
 3. Recomandare din partea directorului / directorului adjunct al instituţiei.
 

IV. CRITERII OBLIGATORII ÎN ÎNTOCMIREA DOSARULUI:

 1. Elevul este înscris într-o școală  (reiese din adeverinţa de elev);
 2. Elevul domiciliază în București (reiese din buletinul de identitate / carnetul de elev);
 3. Media de absolvire a clasei a VII-a (anul şcolar 2018 – 2019) şi a semestrului I al clasei a VIII-a (anul şcolar 2019 – 2020) este peste 9,50;

SAU rezultate foarte bune obținute la olimpiade şcolară (cel puţin etapa pe municipiu) la limba română, matematicălimba engleză, informatică (cu preponderenţă în clasa a VII-a şi clasa a VIII-a);

4. Media la limba engleză  în  clasa a VII-a este 9,50 şi în semestrul I al clasei a VIII-a este peste 9,00

5. Nota la purtare în clasele V – VII) şi în semestrul I al clasei a VIII-a este

 

V. CRITERII DE EVALUARE A CANDIDAŢILOR:

 • ETAPA I (25% din nota finală)

Interviu / discuţie liberă online  (în limba română şi în limba engleză) cu o comisie numită de directorul unităţii. La interviu, participă şi directorul Complexului Educaţional Laude-Reut, un reprezentant al Primăriei Sectorului 3 şi un reprezentant al Inspectoratului Şcolar.

 • ETAPA a II-a (75% din nota finală)

Test interdisciplinar (limba română – limba engleză – matematică) – durata de 3 ore

– în funcţie de numărul de elevi înscrişi, se va stabili locul de desfăşurare;

– testul este elaborat în cadrul Complexului Educaţional Laude-Reut de către o comisie numite de directorul unităţii;

 

NOTĂ:

Nota finală obţinută în urma testărilor (etapa I şi etapa a II-a) trebuie să fie minimum 8,50

 

 

a. Bursa integrală ce acoperă l00% taxa de școlarizare la valoarea ei curentă din fiecare an școlar

– se primește dacă elevul obține minim media 9,50 la concursul ,,O șansă pentru viitorul tău” susținut la disciplinele: limba romană, matematica si limba engleză

– se păstrează dacă elevul obține anual minim media 9,50 la fiecare dintre disciplinele de bacalaureat (limba romană, matematica/istorie si limba engleză, in funcție de profil) si media 10 la purtare.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile, elevii din această categorie vor trece la bursa parțială, descrisa mai jos la punctul b) sau sa piardă bursa daca nu se înscriu in condițiile bursei parțiale.

 

 

b. Bursa parțială ce acoperă 7800 euro net/an, părinții având obligația sa contribuie cu diferența pană la nivelul taxei de școlarizare la valoarea curentă din fiecare an școlar.

– se primește dacă elevul obține minim media 8,50 la concursul ,,O șansă pentru viitorul tău” susținut la disciplinele: limba romană, matematica si limba engleză

– se păstrează dacă elevul obține anual minim media 8,50 la fiecare dintre disciplinele de bacalaureat (limba romană, matematica/istorie si limba engleză, in funcție de profil) si media 10 la purtare.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de mai sus, elevii din această categorie vor pierde bursa parțială.

La sfârșitul anului școlar, daca sunt îndeplinite condițiile bursei integrale prevăzute la punctul a, elevii din aceasta categorie pot trece la bursa integrala in anul școlar următor.

 

 

VI. REEVALUARE:

La sfârşitul fiecărui an şcolar, conducerea Complexului Educaţional Laude-Reut va realiza o reevaluare a fiecărui beneficiar al bursei de şcolarizare după criteriile menționate mai sus.

Nota 1. Nu se admit contestații la proba de interviu si proba scrisă.

Nota 2. Se vor respecta regulile de distanțare sociala conform legislației in vigoare.

DATA 

ACŢIUNEA 

RESPONSABIL 

 

8-28 februarie 2021

 

Popularizare informatiei

Complexul Educațional 

Laude-Reut 

ISMB

Primarie

1-15 martie 2021 ora 12:00

Înscrierea online 

In titlul email-ului va fi specificat: Înscriere program burse  –O sansa pentru viitorul tau

Complexul Educațional 

Laude-Reut 

15 martie    2021 

Validarea si afișarea pe site-ul scolii a dosarelor admise 

Complexul Educațional 

Laude-Reut 

16 martie    2021 ora 16:00

Întâlnire a candidaților şi a părinților acestora cu conducerea Complexului Educațional Laude-Reut  si reprezentantul primariei

Complexul Educațional 

Laude-Reut 

17 martie 2021


ora 9:00

Desfășurarea concursului – Etapa I (proba practică-interviu) 

Susținerea interviului cu profesorii scolii si reprezentantii ISMB si primarie

Reprezentat primarie si ISMBComplexul Educațional 

Laude-Reut 

18 martie 2021, 

ora 9.00  

Desfășurarea concursului – Etapa I (proba practică-interviu) 

Susținerea interviului cu profesorii scolii si reprezentantii ISMB si primarie

Reprezentat primarie si ISMB

 

Complexul Educațional 

Laude-Reut 

 

19  martie 2021,  ora 10.00 

 

Desfășurarea concursului – Etapa II-a (proba scrisă) 

Proba se va desfășura la sediul școlii 

Reprezentat primarie ,  ISMB

 si Complexul Educațional Laude-Reut

24 martie  2021 

Afișarea rezultatelor 

Complexul Educațional 

Laude-Reut 

Proces Verbal Comisia pentru analizarea și validarea dosarelor

PROGRAMARE CONCURS – INTERVIU MIERCURI – 17.03.2021

PROGRAMARE CONCURS – INTERVIU JOI – 18.03.2021

Alătură-te familiei Laude-Reut!

Partenerii Noștri

(Visited 759 times, 1 visits today)