secretariat@laude-reut.ro    +40 031.805.57.72 / 021.320.15.99  twitterfacebook

2a81f44516683a15165119cbc4ad72e8
21cc74d141ca3c5dd6706e2d600a475d_edited
71d6d070948219dbcc48beb383f0a51f_edited
81da84f70adaab9cdd924b684cc26d89_edited
0398bc55b1ddb04389623799519d473b_edited
6298d1e4fe21233ffd6f900c09a0b1db_edited
352495a58c602f16e5d48d4be2f9f5db_1
d26bcba34cbd763365edb1d72a1842c1
228d166834c24301d5378627420c96c5
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Primary colors Geometric School Photo Collage 5

logo22

CONCURSUL DE BURSE O ȘANSĂ PENTRU VIITORUL TĂU – ÎNSCRIERI ȘI REGULAMENT

“O ŞANSĂ PENTRU VIITORUL TĂU”

PROGRAM DE BURSE INTEGRALE ACORDATE ELEVILOR DE LICEU DE

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 ŞI DE COMPLEXUL EDUCAŢIONAL LAUDE-REUT

-        REGULAMENT -

I. PERIOADA PROGRAMULUI: septembrie 2020 – august 2024

II. BENEFICIARI: minim 3 elevi înscrişi în clasa a IX-a în anul şcolar 2020 – 2021

III. DOSARUL de înscriere va conţine:

 1. Adeverinţă de elev eliberată/transmisă prin email de școală la care este înscris acesta, care să precizeze:
 • media de absolvire a clasei a VII-a
 • media generală - semestrul I al clasei a VIII-a
 • media la limba engleză - clasa a VII-a
 • media la limba engleză - semestrul I al clasei a VIII-a
 • nota la purtare - clasele V – VII
 • nota la purtare - semestrul I al clasei a VIII-a
 1. Formular de înscriere ANEXA 1 (se completează de ambii părinţi/susţinători legali);
 2. Copie a buletinului de identitate / carnetului de elev (din care să reiasă ca elevul are domiciliu in București);
 3. Recomandare din partea directorului / directorului adjunct al instituţiei.

 

IV. CRITERII OBLIGATORII ÎN ÎNTOCMIREA DOSARULUI:

 1. Elevul este înscris într-o școală situată în București (reiese din adeverinţa de elev);
 2. Elevul domiciliază în București (reiese din buletinul de identitate / carnetul de elev);
 3. Media de absolvire a clasei a VII-a (anul şcolar 2018 – 2019) şi a semestrului I al clasei a VIII-a (anul şcolar 2019 – 2020) este peste 9,50;

SAU

Rezultate foarte bune obținute la olimpiade şcolară (cel puţin etapa pe municipiu) la limba română, matematică, limba engleză, informatică (cu preponderenţă în clasa a VII-a şi clasa a VIII-a);

 1. Media la limba engleză în clasa a VII-a şi în semestrul I al clasei a VIII-a este peste 9,50;
 2. Nota la purtare în clasele V – VII) şi în semestrul I al clasei a VIII-a este 10.

V. CRITERII DE EVALUARE A CANDIDAŢILOR:

 • ETAPA I (25% din nota finală)

Interviu / discuţie liberă online (în limba română şi în limba engleză) cu o comisie numită de directorul unităţii. La interviu, participă şi directorul Complexului Educaţional Laude-Reut, un reprezentant al Primăriei Sectorului 3 şi un reprezentant al Inspectoratului Şcolar.

 • ETAPA a II-a (75% din nota finală)

Test interdisciplinar (limba română – limba engleză – matematică) – durata de 3 ore

- în funcţie de numărul de elevi înscrişi, se va stabili locul de desfăşurare;

- testul este elaborat în cadrul Complexului Educaţional Laude-Reut de către o comisii numite de directorul unităţii;

NOTĂ:

Nota finală obţinută în urma testărilor (etapa I şi etapa a II-a) trebuie să fie minimum 8,50

 1. Bursa integrală ce acoperă l00% taxa de școlarizare la valoarea ei curentă din fiecare an școlar

- se primește dacă elevul obține minim media 9,50 la concursul ,,O șansă pentru viitorul tău" susținut la disciplinele: limba romană, matematica si limba engleză

- se păstrează dacă elevul obține anual minim media 9,50 la fiecare dintre disciplinele de bacalaureat (limba romană, matematica/istorie si limba engleză, in funcție de profil) si media 10 la purtare.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile, elevii din această categorie vor trece la bursa parțială, descrisa mai jos la punctul b) sau sa piardă bursa daca nu se înscriu in condițiile bursei parțiale.

 1. Bursa parțială ce acoperă 7800 euro net/an, părinții având obligația sa contribuie cu diferența pană la nivelul taxei de școlarizare la valoarea curentă din fiecare an școlar.

- se primește dacă elevul obține minim media 8,50 la concursul ,,O șansă pentru viitorul tău" susținut la disciplinele: limba romană, matematica si limba engleză

- se păstrează dacă elevul obține anual minim media 8,50 la fiecare dintre disciplinele de bacalaureat (limba romană, matematica/istorie si limba engleză, in funcție de profil) si media 10 la purtare.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de mai sus, elevii din această categorie vor pierde bursa parțială.

La sfârșitul anului școlar, daca sunt îndeplinite condițiile bursei integrale prevăzute la punctul a, elevii din aceasta categorie pot trece la bursa integrala in anul școlar următor.

VI. REEVALUARE:

La sfârşitul fiecărui an şcolar, conducerea Complexului Educaţional Laude-Reut va realiza o reevaluare a fiecărui beneficiar al bursei de şcolarizare după criteriile menționate mai sus.

“O ŞANSĂ PENTRU VIITORUL TĂU”

PROGRAM DE BURSE INTEGRALE ACORDATE ELEVILOR DE LICEU DE

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 ŞI DE COMPLEXUL EDUCAŢIONAL LAUDE-REUT

CALENDAR

DATA

ACŢIUNEA

RESPONSABIL

5-22 mai 2020

Înscrierea online

-        dosarele arhivate vor fi trimise la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-        In titlul email-ului va fi specificat: Înscriere program burse

Complexul Educaţional

Laude-Reut

25 mai   2020

Validarea si afișarea pe site-ul scolii a dosarelor admise

Complexul Educaţional

Laude-Reut

26 mai   2020

Afişarea programării interviurilor pentru proba practică. Transmiterea către părinți a datelor de conectare pentru întâlnirea online

Complexul Educaţional

Laude-Reut

27 mai 2020,     ora 16.00

Întâlnire a candidaţilor şi a părinţilor acestora cu conducerea Complexului Educațional Laude-Reut (online, pe platforma Microsoft Teams)

Complexul Educaţional

Laude-Reut

Inspectoratul Şcolar al Sectorului 3

Primăria Sectorului 3

28 mai 2020,

ora 10.00

Desfăşurarea concursului – Etapa I (proba practică-interviu)

Susținerea online a interviului cu profesorii scolii, reprezentantul primăriei si inspectoratului școlar

Complexul Educaţional

Laude-Reut

Inspectoratul Şcolar al Sectorului 3

Primăria Sectorului 3

3 iunie 2020, ora 10.00

Desfăşurarea concursului – Etapa II-a (proba scrisă)

Proba se va desfășura la sediul școlii

Complexul Educaţional

Laude-Reut

9 iunie 2020

Afişarea rezultatelor

Complexul Educaţional

Laude-Reut

Nota 1. Nu se admit contestații la proba de interviu si proba scrisă.

Nota 2. Se vor respecta regulile de distanțare sociala conform legislației in vigoare

↓DOWNLOAD↓

Anexa nr. 1

“O ŞANSĂ PENTRU VIITORUL TĂU”

PROGRAM DE BURSE INTEGRALE ACORDATE ELEVILOR DE LICEU DE

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 ŞI DE COMPLEXUL EDUCAŢIONAL LAUDE-REUT

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE - 2020

REGULAMENT BURSE 2020 page 005

 

JoomBall - Cookies