Caută
Close this search box.

“O ŞANSĂ PENTRU VIITORUL TĂU” PROGRAM DE BURSE INTEGRALE ACORDATE ELEVILOR DE LICEU AMBASADA ISRAELULUI  ŞI DE COMPLEXUL EDUCAŢIONAL LAUDE-REUT

TABEL NOMINAL NUMERE DE IDENTIFICARE

PROCES VERBAL VALIDARE

TABEL NOMINAL O SANSA PENTRU VIITORUL TAU

PROGRAMARI SUBCOMISIA 1

PROGRAMARI SUBCOMISIA 2

REGULAMENT 2024

I. PERIOADA PROGRAMULUI: septembrie 2024 – august 2028

II. BENEFICIARI: 2 elevi înscrişi în clasa a IX-a în anul şcolar 2024 – 2025

III. DOSARUL de înscriere va conţine:

Adeverinţă de elev eliberată de școală la care este înscris acesta, care să precizeze:                                                                                                                        media de absolvire a clasei a VII- 9,50
media la limba engleză – clasa a VII-a – 9,00
nota la purtare – clasele V – VII – 10  

 • Formular de înscriere ANEXA 1 (se completează de ambii părinţi/susţinători legali);
 • Ambasada statului Israel va acorda două burse , primilor doi calificați , indiferent de domiciliu
 • In cazul în care candidatul nu are carte de identitate , unul dintre părinți va depune o copie a cărții de identitate din care să rezulte domiciliul.
 • Recomandare din partea directorului / directorului adjunct al instituţiei.
 • În cazul în care părinții sunt divorțați și copilul este în custodia unui singur părinte , se va atașa și hotărârea judecătorească , din care să reiasă acest lucru.

IV. CRITERII OBLIGATORII ÎN ÎNTOCMIREA DOSARULUI:

 1. Elevul este înscris într-o școală situată în București (reiese din adeverinţa de elev);
 2. Elevul domiciliază în București sau judetul Ilfov (reiese din buletinul de identitate , carnetul de elev);
 3. Media de absolvire a clasei a VII-a (anul şcolar 2022 – 2023 ) este peste 9,50 ; 
 4. Media la  limba engleză  în  clasa a VII-a este 9,00

          NOTĂ   – Dosarele se vor depune de părinți la secretariatul liceului sau online( dacă elevul este din provincie)

 

V. CRITERII DE EVALUARE A CANDIDAŢILOR:

 • ETAPA I (25% din nota finală)

Interviu / discuţie liberă online  (în limba română şi în limba engleză) cu o comisie numită de directorul unităţii. La interviu, participă  reprezentantul Ambasadei Statului Israel , directorul Complexului Educaţional Laude-Reut, un reprezentant al Primăriei Sectorului 3 şi un reprezentant al Inspectoratului Şcolar.

 

 • ETAPA a II-a (75% din nota finală)

Test interdisciplinar (limba română – limba engleză – matematică) – durata de 3 ore

– în funcţie de numărul de elevi înscrişi, se va stabili locul de desfăşurare;

– testul este elaborat în cadrul Complexului Educaţional Laude-Reut de către o comisii numite de directorul unităţii;

 

NOTĂ:

Nota finală obţinută în urma testărilor (etapa I şi etapa a II-a) trebuie să fie minimum 8,50

a. Bursa integrală ce acoperă l00% taxa de școlarizare la valoarea ei curentă din fiecare an școlar

– se primește dacă elevul obține minim media 9,50 la concursul ,,O șansă pentru viitorul tău” susținut la disciplinele: limba romană, matematica si limba engleză

– se păstrează dacă elevul obține anual minim media 9,50 la fiecare dintre disciplinele de bacalaureat (limba romană, matematica/istorie si limba engleză, in funcție de profil) si media 10 la purtare

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile, elevii din această categorie vor trece la bursa parțială, descrisa mai jos la punctul b) sau sa piardă bursa daca nu se înscriu in condițiile bursei parțiale.

 

bBursa parțială ce acoperă 7800 euro net/an, părinții având obligația sa contribuie cu diferența pană la nivelul taxei de școlarizare la valoarea curentă din fiecare an școlar.

– se primește dacă elevul obține minim media 8,50 la concursul ,,O șansă pentru viitorul tău” susținut la disciplinele: limba romană, matematica si limba engleză

– se păstrează dacă elevul obține anual minim media 8,50 la fiecare dintre disciplinele de bacalaureat (limba romană, matematica/istorie si limba engleză, in funcție de profil) si media 10 la purtare.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de mai sus, elevii din această categorie vor pierde bursa parțială.

La sfârșitul anului școlar, daca sunt îndeplinite condițiile bursei integrale prevăzute la punctul a, elevii din aceasta categorie pot trece la bursa integrala in anul școlar următor.

VI. REEVALUARE:

 

La sfârşitul fiecărui an şcolar, conducerea Complexului Educaţional Laude-Reut va realiza o reevaluare a fiecărui beneficiar al bursei de şcolarizare după criteriile menționate mai sus.

DATA 

ACŢIUNEA 

RESPONSABIL 

 

8 – 12 ianuarie 2024

 

Popularizare informatiei

Complexul Educațional 

Laude-Reut 

ISMB

Primarie

15 – 19 ianuarie 2024

Înscrierea  – secretariat liceu – luni – joi 8,00 – 18,00 , vineri 8 – 14,00

 

Complexul Educațional 

Laude-Reut 

22 ianuarie 2024  

Validarea si afișarea pe site-ul scolii a dosarelor admise 

Complexul Educațional 

Laude-Reut 

23 ianuarie  2024

Afișarea programării interviurilor pentru proba practică. 

Complexul Educațional 

Laude-Reut 

25 ianuarie 2024

Întâlnire a candidaților şi a părinților acestora cu conducerea Complexului Educațional Laude-Reut  si reprezentantul primariei

Reprezentat primarie si ISMBComplexul Educațional 

Laude-Reut 

29 -31 ianuarie 2024 , ora 9  

Desfășurarea concursului – Etapa I (proba practică-interviu) 

Susținerea interviului cu profesorii scolii si reprezentantii ISMB si primarie

Reprezentat primarie si ISMB

 

Complexul Educațional 

Laude-Reut 

 

2.februarie .2024 ,  ora 10.00 

 

Desfășurarea concursului – Etapa II-a (proba scrisă) 

Proba se va desfășura la sediul școlii 

Reprezentat primarie ,  ISMB

 si Complexul Educațional Laude-Reut

 

 

 

 

 

 

 

 

9 februarie 2024 , ora 16

 

 

 

 

 

 

 

Afișarea rezultatelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complexul Educațional 

Laude-Reut 


Telefon secretariat: 031.438.2046

Alătură-te familiei Laude-Reut!

Partenerii Noștri

(Visited 1.290 times, 1 visits today)