Caută
Close this search box.

“O ŞANSĂ PENTRU VIITORUL TĂU”
PROGRAM DE BURSE INTEGRALE ACORDATE ELEVILOR DE LICEU DE
PRIMĂRIA SECTORULUI 3 și a celor două burse acordate de AMBASADA STATULUI ISRAEL LA BUCUREȘTI și de COMPLEXUL EDUCAŢIONAL LAUDE-REUT

REGULAMENT 2023

I.PERIOADA PROGRAMULUI: septembrie 2023 – august 2027

II.BENEFICIARI: 12 (10 burse acordate de primărie și 2 burse acordate de Ambasada Statului Israel) elevilor care vor fi înscrişi în clasa a IX-a, în anul şcolar 2023 – 2024.

10 burse acordate prin proiectul O șansă pentru viitorul tău, se acordă elevilor cu domiciliu în București sau județul Ilfov, iar cele două burse acordate de Ambasada Statului Israel, se acordă elevilor clasificați pe primele două locuri, indiferent de domiciliu.

III. DOSARUL de înscriere va conţine:

 1. Adeverinţă de elev eliberată/transmisă prin email de școală la care este înscris acesta, care să precizeze:
 • media de absolvire a clasei a VII-a – 9.50
 • media la limba engleză – clasa a VII-a – 9.50
 • nota la purtare – clasele V – VII – 10
 1. Formular de înscriere ANEXA 1 (se completează de ambii părinţi/susţinători legali);
 2. Copie a buletinului de identitate /certificat de naștere/ carnetului de elev (din care să reiasă ca elevul are domiciliu in București sau judetul Ilfov pentru burse acordate de primărie, alte localități pentru burse acordate de Ambasada Statului Israel. În cazul în care candidatul nu are carte de identitate , unul dintre  părinți va depune o copie a cărții de identitate din care să rezulte domiciliul.
 3. Ambasada statului Israel va acorda două burse, primilor doi clasificați, indiferent de domiciliu.
 4. Recomandare din partea directorului / directorului adjunct al instituţiei.
 5. În cazul în care părinții sunt divorțați și copilul este în custodia unui singur părinte , se va atașa și hotărârea judecătorească , din care să reiasă acest lucru

IV. CRITERII OBLIGATORII ÎN ÎNTOCMIREA DOSARULUI, pentru burse O șansă pentru viitorul tău,

 1. Elevul este înscris într-o școală situată în București (reiese din adeverinţa de elev);
 2. Elevul domiciliază în București sau judetul Ilfov (reiese din buletinul de identitate / carnetul de elev);
 3. Media de absolvire a clasei a VII-a (anul şcolar 2021 – 2022) şi este peste 9,50;
 4. Media la limba engleză  în  clasa a VII-a este 9,50.
 5. Nota la purtare în clasele V – VII este 10.

V. CRITERII OBLIGATORII ÎN ÎNTOCMIREA DOSARULUI, pentru burse acordate prin Ambasada Statului Israel la București.

 1. Adeverința de elev.
 2. Copie după CI sau certificat de naștere
 3. Media de absolvire a clasei a VII-a (anul şcolar 2021 – 2022) este peste 9,50;
 4. Media la limba engleză  în  clasa a VII-a este 9,50.
 5. Nota la purtare în clasele V – VII este 10.

        NOTĂ   – Dosarele se vor depune de pe e-mailul  personal al părinților ,nu de pe cel al instituției la care lucrează.Există riscul intrării în SPAM.

VI. CRITERII DE EVALUARE A CANDIDAŢILOR:

 • ETAPA I (25% din nota finală)

Interviu / discuţie liberă online  (în limba română şi în limba engleză) cu o comisie numită de directorul unităţii. La interviu, participă şi directorul Complexului Educaţional Laude-Reut, un reprezentant al Primăriei Sectorului 3 , un reprezentant al Inspectoratului Şcolar și un reprezentant al Ambasadei Statului Israel La București.

 • ETAPA a II-a (75% din nota finală)

Test interdisciplinar (limba română – limba engleză – matematică) – durata de 3 ore

– în funcţie de numărul de elevi înscrişi, se va stabili locul de desfăşurare;

– testul este elaborat în cadrul Complexului Educaţional Laude-Reut de către o comisie numită de directorul unităţii;

 

NOTĂ:

Nota finală obţinută în urma testărilor (etapa I şi etapa a II-a) trebuie să fie minimum 8,50

 1. Bursa integrală ce acoperă l00% taxa de școlarizare la valoarea ei curentă din fiecare an școlar

– se primește dacă elevul obține minim media 9,50 la concursul ,,O șansă pentru viitorul tău” si al burselor acordate de Ambasada Statului Israel la București, susținut la disciplinele: limba romană, matematica și limba engleză.

– se păstrează dacă elevul obține anual minim media 9,50 la fiecare dintre disciplinele de bacalaureat (limba romană, matematica/istorie și limba engleză, în funcție de profil) și media 10 la purtare.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile, elevii din această categorie vor trece la bursa parțială, descrisa mai jos la punctul b) sau pierd și  bursa parțială , dacă nu se înscriu în condițiile acesteia.

 1. Bursa parțială ce acoperă 7800 euro net/an, părinții având obligația sa contribuie cu diferența pană la nivelul taxei de școlarizare la valoarea curentă din fiecare an școlar.

– se primește dacă elevul obține minim media 8,50 la concursul ,,O șansă pentru viitorul tău” si al concursului de acordare a celor două burse acordate de ambasadă, susținute la disciplinele: limba romană, matematica și limba engleză.

– se păstrează dacă elevul obține anual minim media 8,50 la fiecare dintre disciplinele de bacalaureat (limba romană, matematica/istorie si limba engleză, in funcție de profil) si media 10 la purtare.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de mai sus, elevii din această categorie vor pierde bursa parțială.

 

La sfârșitul anului școlar, daca sunt îndeplinite condițiile bursei integrale prevăzute la punctul a, elevii din aceasta categorie pot trece la bursa integrală în anul școlar următor.

VII. REEVALUARE:

La sfârşitul fiecărui an şcolar, conducerea Complexului Educaţional Laude-Reut va realiza o reevaluare a fiecărui beneficiar al bursei de şcolarizare după criteriile menționate mai sus.

 

DATA 

ACŢIUNEA 

RESPONSABIL 

13-28  februarie 2023

 

Popularizare informatiei

Complexul Educațional 

Laude-Reut,Ambasada Israelului, 

ISMB

Primarie

1-7  martie 2023

Înscrierea online 

In titlul email-ului va fi specificat: Înscriere program burse  –O sansa pentru viitorul tau și burse Israel

Complexul Educațional 

Laude-Reut 

9 martie    2023 

Validarea si afișarea pe site-ul scolii a dosarelor admise 

Complexul Educațional 

Laude-Reut 

10 martie    2023 

Afișarea programării interviurilor pentru proba practică. 

Complexul Educațional 

Laude-Reut 

13 martie 2023

Întâlnire a candidaților şi a părinților acestora cu conducerea Complexului Educațional Laude-Reut ,  reprezentantul Ambasadei Israel , primariei

Reprezentantul Ambasadei Israelului,  primarie si ISMB

 

Complexul Educațional 

Laude-Reut 

14 – 15  martie 2023 

ora 9.00  

Desfășurarea concursului – Etapa I (proba practică-interviu) 

Susținerea interviului cu profesorii scolii , reprezentantii Ambasadei Israelului,  ISMB si primarie

Reprezentant Ambasada Israelului,  primarie si ISMB

 

Complexul Educațional 

Laude-Reut 

 

16  martie 2023,  ora 10.00 

 

Desfășurarea concursului – Etapa II-a (proba scrisă) 

Proba se va desfășura la sediul școlii 

Reprezentant Ambasada Israelului,  primarie ,  ISMB

 si Complexul Educațional Laude-Reut

22  martie  2023 

Afișarea rezultatelor 

Complexul Educațional 

Laude-Reut 

Nota 1. Nu se admit contestații la proba de interviu si proba scrisă.

Nota 2. Se vor respecta regulile de distanțare sociala conform legislației in vigoare

NOTĂ –  După depunerea dosarului  pentru înscrierea la bursă , veți fi contactat de serviciul secretariat atât pe e-mailul personal cât și telefonic  pentru confirmare .

In cazul în care nu veți fi contatct de serviciul secretariat până la data de 8.03.2023, ora 14 , vă rugăm să vă adresați serviciului secretariat ,tel  0314382046


Telefon secretariat: 031.438.2046

Alătură-te familiei Laude-Reut!

Partenerii Noștri

(Visited 3.732 times, 1 visits today)