Caută
Close this search box.
Ambasada Israel Burse Laude-Reut 2022

AMBASADA ISRAELULUI OFERĂ BURSE ȘCOLARE ÎN LICEUL LAUDE-REUT

E.S. David Saranga, Ambasadorul Israelului în România, în calitate de Președinte Onorific al Laude-Reut Board of Trustees și profesor de Diplomație Publică Digitală, reconfirmă susținerea acordată Complexului Educațional Laude-Reut ca punte între Israel și România, prin educație și cultură, oferind două burse școlare integrale elevilor merituoși, pentru formarea lor ca viitori lideri, pe parcursul întregului ciclul liceal, clasele 9-12.

 

Bursele se adresează elevilor cu rezultate foarte bune care își doresc să învețe limba ebraică, istoria evreilor și cea a Israelului, precum și diplomație ori comunicare și se obțin în urma unui concurs scris și oral la disciplinele Limba română, Matematică și Limba engleză.

 

Condițiile de acordare a burselor pentru elevii claselor a 8-a sunt:

•           Media 10 la purtare pe parcursul gimnaziului;

•           Media minimum 9,00 la disciplinele Matematică, Limba română și Limba engleză în clasa a 8-a;

•           Media minimum 9,50 la concursul scris și oral susținut la disciplinele Limba română, Matematică și Limba engleză.

 

Condiția de păstrare a bursei pe durata celor 4 ani de liceu este obținerea mediilor de minimum 9,50 la disciplinele de Bacalaureat (Limba română, Limba engleză, Matematică/Istorie, în funcție de profil). 

 

Înscrierea la concurs se face prin cerere depusă la secretariatul Liceului Laude-Reut, conform următorului grafic :

DATA 

ACŢIUNEA 

RESPONSABIL 

1-11 februarie  2022

 

Înscrierea online 

  • dosarele arhivate vor fi trimise la adresa de email: secretariat.laude@laude-reut.ro 
  • In titlul email-ului va fi specificat: Înscriere program burse  acordate de ambasada Israelului 

Complexul Educațional 

Laude-Reut 

14 februarie     2022 

Validarea si afișarea pe site-ul scolii a dosarelor admise 

Complexul Educațional 

Laude-Reut 

15 februarie         2022 

Afișarea programării interviurilor pentru proba practică. 

Complexul Educațional 

Laude-Reut 

16 februarie 2022

Întâlnire a candidaților şi a părinților acestora cu conducerea Complexului Educațional Laude-Reut  si reprezentantul ambasadei Israelului

Ambasada IsraeluluiComplexul Educațional 

Laude-Reut 

17-18 februarie 2022,  

ora 9.00  

Desfășurarea concursului – Etapa I (proba practică-interviu) 

Susținerea interviului cu profesorii scolii si reprezentantul  Ambasadei Israelului 

Ambasada Israelului

Complexul Educațional 

Laude-Reut 

 

21 februarie  2022,  ora 10.00 

 

Desfășurarea concursului – Etapa II-a (proba scrisă) 

Proba se va desfășura la sediul școlii 

Ambasada Israelului si Complexul Educațional Laude-Reut

23 februarie   2022 

Afișarea rezultatelor 

Complexul Educațional 

Laude-Reut 


Telefon secretariat: 031.438.2046

DOSARUL de înscriere va conţine: 

 

1. Adeverinţă de elev eliberată/transmisă prin email de școală  la care este înscris acesta, care să precizeze:   

  • media la limba română, matematică și limba engleză pe semestrul I clasa a-VIII-a 
  • nota la purtare – clasele V – VII  
  • nota la purtare – semestrul I al clasei a VIII-a 
2. Formular de înscriere ANEXA afișata pe site  (se completează de ambii părinți/susținători legali);   

3. Copie a buletinului de identitate / carnetului de elev 
4.Recomandare din partea directorului  / directorului adjunct al instituției

Alătură-te familiei Laude-Reut!

Partenerii Noștri

(Visited 3.045 times, 1 visits today)