AMBASADA ISRAELULUI OFERĂ DOUĂ BURSE ȘCOLARE ÎN LICEUL LAUDE-REUT

 Ambasadorul Israelului, E.S. David Saranga, acordă două burse școlare elevilor merituoși, pentru a studia la Complexul Educațional Laude-Reut.

 

E.S. David Saranga, Ambasadorul Israelului în România, în calitate de Președinte Onorific al Laude-Reut Board of Trustees și profesor de Diplomație Publică Digitală, reconfirmă susținerea acordată Complexului Educațional Laude-Reut ca punte între Israel și România, prin educație și cultură, oferind două burse școlare elevilor merituoși, pentru formarea lor ca viitori lideri, pe parcursul întregului ciclul liceal, clasele 9-12.
 
Bursele se adresează elevilor cu rezultate foarte bune care își doresc să învețe limba ebraică, istoria evreilor și cea a Israelului, precum și diplomație ori comunicare.
 
Bursele se obțin în urma unui concurs scris și oral la disciplinele Limba română, Matematică și Limba engleză.
 1. Condițiile de acordare a burselor pentru elevii claselor a 8-a sunt:
   
  • Media 10 la purtare pe parcursul gimnaziului;
   
  • Media minimum 9,00 la disciplinele Matematică, Limba română și Limba engleză în clasa a 8-a;
   
  • Media minimum 9,50 la concursul scris și oral susținut la disciplinele Limba română, Matematică și Limba engleză.
   
  Condiția de păstrare a bursei pe durata celor 4 ani de liceu este obținerea mediilor de minimum 9,50 la disciplinele de Bacalaureat (Limba română, Limba engleză, Matematică/Istorie, în funcție de profil).
   
  Reamintim sprijinul Complexului Educațional Laude-Reut oferit copiilor cu posibilități financiare limitate din comunitatea evreiască, doritori a urma educația la nivel de excelență, de la 3 la 19 ani.
   
  Înscrierea la concurs se face prin cerere depusă la secretariatul Liceului Laude-Reut, la sfârșitul semestrului I, nu mai târziu de 28 februarie 2021.
  DOSARUL de înscriere va conţine: 
   
  1. Adeverinţă de elev eliberată/transmisă prin email de școala la care este înscris acesta, în care să precizeze: 
   
   • mediile la limba română, matematica și limba engleză de pe parcursul semestrul I, clasa a-VIII-a;
   
   • nota la purtare – clasele V – VII;
   
  • nota la purtare – semestrul I al clasei a VIII-a;
   
  2. Formular de înscriere ANEXĂ (descărcați aici), care se completează de ambii părinți/susținători legali;
   
  3. Copie a cărții de identitate / a carnetului de elev;
   
  4. Scrisoare de recomandare din partea directorului / directorului adjunct al instituției.
 
1

PV. validare înscrieri concurs burse - Israel

Programare probă practică - interviu - burse Israel

REZULTATELE CONCURSULUI PENTRU OBȚINEREA CELOR 2 BURSE ACORDATE DE STATUL ISRAEL

Alătură-te familiei Laude-Reut!

Partenerii Noștri

(Visited 3,177 times, 1 visits today)